Pratite nas na društvenim mrežama
© 2013  Dr Cukanić, Vršac. Sva prava zadržana
Kontakt
OPŠTI INTERNISTIČKI PREGLEDI
Trg Svetog Teodora Vršačkog br. 8, Vršac

Telefon  013.839.053

Mob. tel. 064.320.8321 (dežuran 0-24h)

E mail  info@drcukanic.com

ORDINACIJA
DR CUKANIĆ
(biohemijske i druge analize u saradnji sa laboratorijskim zavodom BioMedica iz Beograda)
Opšti internistički pregledi
Tokom opšteg kliničkog pregleda, doktor će Vas upitati o Vašem trenutnom zdravstvenom stanju, trenutnoj redovnoj terapiji, životnim navikama, alergijama, a zatim, uz merenje  krvnog pritiska, uraditi fizikalni pregled srca, pluća, trbuha, ekstremiteta, izmeriti vašu težinu i visinu i dati zaključno mišljenje i preporuku o eventualnom daljem lečenju.
Cena opšteg internističkog pregleda je 2500 dinara
EKG pregledi
EKG ili elektrokardiografija je dijagnostička metoda koja se rutinski koristi za ispitivanje električne i mišićne funkcije srca.
Cena EKG-a je 1000 dinara, ili u sklopu opšteg internističkog pregleda 2500 dinara
Ultrazvuk štitaste žlezde
Ehotomografija štitaste žlezde je vizuelna metoda, koja koristi ultrazvuk za određivanje izgleda, veličine i oblika žlezde, kao i pronalaženje izdvojenih promene koji se nazivaju čvorići, ili nodusi.
Cena ultrazvuka štitaste žlezde je 2500 dinara
Ultrazvuk abdomena
Ultrazvuk abdomena je metoda, kojom se ultrazvučno gleda izgled organa trbušne duplje, jetre, žučne kese, žučnih puteva, pankreasa, bubrega, slezine, kao i velikih krvnih sudova.
Cena ultrazvuka abdomena je 2500 dinara
Ultrazvuk srca
Ehokardiografija je ultrazvučna metoda kojom se ispituje veličina i funkcija komora i pretkomora, kao i protoci kroz srčane valvule.
Cena ultrazvuka srca je 3500 dinara
24h holter monitoring i 24h ABPM (holter pritiska)
24 h Holter monitoring i 24 h ABPM (holter pritiska) su metode koje uz pomoc kompjuterskih jedinica prate vaš EKG, odnosno krvni pritisak tokom Vaših svakodnevnih aktivnosti, šetnje, mirovanja, spavanja...
Cena Holtera EKGa je 3500 dinara, a 24 h ABPM ( holtera pritiska) je 2500 dinara
Ergometrija
Ergometrija, ili EKG stres test prati promene na EKG-u tokom
napora, koje su najčešće vezane za stanje srčane cirkulacije i
za opštu fizičku pripremljenost.
Cena bicikl ergometrije je 3500 dinara
Endoskopsko snimanje (gastroskopija, kolonoskopija, rektoskopija)
Endoskopska snimanja su metode koje omogućavaju Vašem doktoru direktan pregled unutrašnjih organa za varenje. Gastroskopijom se pregleda jednjak, želudac i dvanaestopalačno crevo, a kolonoskopijom debelo crevo. Obično se obe ove metode rade u analgosedaciji, odnosno blagoj anesteziji.
Cena gastroskopije je 6000 dinara, a kolonoskopije 9500 dinara

Laboratorijskim analizma dobijamo koncentracije pojedinih, za medicinu važnih, supstanci u krvi, kao i broj i veličinu crvenih, belih krvnih ćelija i trombocita.
Cena rutinskih laboratorijskih analiza je 1500 dinara
Hematološke analize